HongKong1 | OFFICIAL MV | Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X
menu
author
notifications
apps

Saturday, October 13, 2018

HongKong1 | OFFICIAL MV | Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X

7:08 AM

HongKong1 | OFFICIAL MV | Nguyễn Trọng Tài x San Ji x Double X

lượt xem

Gió âm thầm lướt qua muôn đời Vì ai vì anh. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì,khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì. Em bước sang ngang đợi chờ điều gì diệu kì, như lúc ban đầu

comment 0 blogger-facebook